Munka és Tűzvédelmi oktatás

Munka és tűzvédelmi oktatás minden cégnél kötelező, még a legegyszerűbb irodai tevékenység esetén is.

Miért hasznos, ha rendszeresen megtartjuk a munka- és tűzvédelmi oktatásokat?

1.      Eleget teszünk a jogszabályoknak (1993. XCIII. törvény a munkavédelemről, 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról)

2.      Megelőzzük a munkahelyi baleseteket, ugyan is a statisztikák alapján balesetek akkor következnek be, ha a technológia rutinná vált így figyelmetlenebbek leszünk és hajlamosak vagyunk egyes biztonsági fázisok kiiktatására, figyelmen kívül hagyására

Munka és tűzvédelmi oktatás minden cégnél kötelező, még a legegyszerűbb irodai tevékenység esetén is.

Munka és tűzvédelmi oktatást kell tartani:

 • Munkába álláskor,
 • Munkahely, munkakör megváltozásakor,
 • Munkaeszköz átalakításakor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • Új technológia bevezetésekor,
 • Munkahelyi baleset esetén,
 • A munkavállaló hat hónapnál nagyobb munkakiesése esetén,
 • Tűzesetet követően, vagy ha a tűzvédelmi helyzetre kiható változás következik be (pl. a tevékenységhez használt anyagok tűzveszélyessége változik).
 • A tűzriadó tervben foglaltakat (amennyiben annak készítésére kötelezettek vagyunk) évente egy alkalommal gyakoroltatnunk kell az érintettekkel.
 • Rendszeresen (legalább évente) ismételt oktatást kell tartani.

Az oktatás maga nem szaktevékenység, de a tematikát munkavédelmi szakembernek kell kialakítani. Az oktatás elméleti és gyakorlati részből kell, hogy összeálljon.Tűzvédelmi oktatás hiánya esetén a kiszabandó bírság: 100.000,-Ft / munkavállaló !!!

Munkavédelmi oktatás tartalma:

 • A biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó előírásokat, szabványokat, magatartási szabályokat kell megismertetni.
 • Biztosítani kell az általános, valamint a munkahely, a munkakör és beosztás szerint szükséges munkavédelmi ismeretek elsajátítsák.
 • Az oktatás keretén belül ki kell térni a veszélyhelyzetben, illetve a rendkívüli munkavégzés körülményei között tanúsítandó magatartás elsajátítására is.
 • Az adott munkahely sajátosságait, a használatra kerülő munkaeszköz üzemeltetésére, tisztítására, napi karbantartására vonatkozó ismereteket kell, a gyakorlat körülményei között, az oktatásban résztvevő munkavállalók részére bemutatni, majd ezt gyakoroltatni.
 • A gyakorlati oktatás körébe tartozik, illetve gyakorlati oktatás keretében kell a munkavállalót az egyéni védőeszköz használatára megtanítani és azt gyakoroltatni.

Mit kell oktatni tűzvédelemmel kapcsolatban?

 • Általánosságban a tűzvédelmi szabályokat,
 • A tevékenységet érintő szabályokat,
 • A tűzjelzés módját,
 • A tűz esetén szükséges feladatokat,
 • A menekülési-mentési lehetőségeket,
 • Ha van, akkor a tűzvédelmi szabályzatot;
 • Továbbá bizonyos esetekben a tűzriadó tervet, annak gyakoroltatását

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. Nem feltétlen kell a nyomtatványként megvásárolható naplóba rögzíteni, elég, ha annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet készítünk. Az oktatásokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.

Miben tudunk segíteni Önnek?

 • Munka és tűzvédelmi oktatási tematika készítése,
 • Oktatási jegyzőkönyvek kiállítása
 • Munka és tűzvédelmi oktatások megtartása, oktatás során elhangzottak számonkérése.

Szeretne többet megtudni a Munkavédelmi és Tűzvédelmi oktatásról?

Árajánlatot szeretne kérni?

Töltse ki az alábbi űrlapot és felvesszünk Önnel a kapcsolatot!